Foreningen / Året der gik

Året der gik

Æreskrus 2016: Flemming Strange-Hansen
 
 
 
Bestyrelsens beretning år 2015:

I 2015 havde vi i fjordhesten øst 10 års jubilæum, det valgte vi at markere ved at der blev givet jubilæums rosetter til alle der deltog i et af vores arrangementer, dette blev gjort for at prøve at ramme bredden af vores medlemmer, uanset om man deltog inde for sporten, avlen eller et af de andre sociale arrangementer vi afholdte.

29/3
Afholdte vi klargøring hos Stutteri Østerskov, hvor der blev vist og givet fif om klipning og mønstring. Bjarne Visler viste lidt om kørsel.
Vi vil gerne sige tak til Sanne Thomsen og Stutteri Østerskov for at være behjælpelig med dette arrangement.

19/4
Plagskue på Åmosegaard her deltog 24 heste
Fløjene blev:
1 års hingstene: Østerskovs Optimal fra Stutteri Østerskov
2 års hingstene: Højgaards Nemo fra Signe Olsen
1 års hopperne: Qille Skellerød fra Rene Juhl Jensen
2 års hopperne: Petra Stanstorp fra Jacob Grimbühler
Vallakkerne: Åmosegaard´s Canon fra Anne-Lise Berthelsen
BIS/Dagens bedste hest blev: Petra Stanstorp
Der blev ligeledes holdt kvalifikation til mønstring finalen og der var mulighed for at fremvise de sjællandske hingste, til begge var der fint fremmøde.
 
25/5
Pinsetur som blev afholdt Grevinge skov hos Sidsel Lykke Nielsen
Vi havde først annonceret turen til at være i Avnstrup men da vi ikke kunne få tilladelsen, da andre havde fået grønt lys før os - trådte Sidsel Lykke Nielsen
til og var behjælpelig med planlægning og afholdelse og det skal der da lyde en stor tak for.

5-7/6
Roskilde Dyrskue her var et flot fremmøde af fjordheste i udstillingen, hvor de klarede sig flot. Ligeledes i fælleskonkurencerne, bl.a. blev Sjællandspræmiehingst; Ninjar fra Stine og Leif Grimbühler. Vores showhold deltog i det store hesteshow og havde stor succes med deres Frost indslag.
Vi havde i anledningen af jubilæumet indbudt til en lille sammenkomst lørdag eftermiddag hvor der var et flot fremmøde og en hyggelig stund.

16/8
Følskue som blev afholdt på Åmosegaard her deltog 11 føl
På fløjen var:
Hingsteføllet: Tornn Fjording fra Rie og Jimmy Olsen
Hoppeføllet: Højgaards Pinja fra Stine Grimbühler
BIS/Dagens bedste hest blev: Højgaards Pinja

19/9
Stævne med Sjællandsmesterskab blev afholdt på Team Cabe i Ringsted
På grund af for få deltagere blev det til et en-dags stævne, lige som kørsels delen måtte aflyses. Trods det blev det en hyggelig dag, hvor rytterne så kunne gå hjem med ekstra store og mange sponsorgaver.
Sjællandsmestrene blev:
Dressur Junior: Matilde Liv Petersen på Mosegårdens Ditlev
Dressur senior: Vibeke Lønskov på Leico Skellerød
Spring Junior: Rikke Friis på Ågerupgårds Pascal
Spring Senior: Kia Lønskov på Ingo Skellerød

25/10
Agility blev afholdt på Åmosegaard med stor deltagelse, her var som noget nyt også mulighed for at ride banen igennem og dette gav da nogen sved på panden.

November
Formanden Merete Schelhase vælger desværre at træde ud af bestyrelsen, dette medfører, at 1. suppleant Christian Christiansen træder ind som medlem. Bestyrelsen forsætter her efter det planlagte arbejde.

29/11
Julefrokost, Arrangementet blev aflyst da der var sket en fejl i bookingen omkring datoen og vi var for tæt på til at kunne flytte arrangementet.

7/2
Fastelavn m/ringridning, vi måtte desværre aflyse da der var for få tilmeldte
og vi vurderede at det økonomiske tab, ville blive alt for stort i forhold til hvad bestyrelsen kunne forsvare.

26/2
Gul aften dette blev afholdt i Dyr i Centrum i Roskilde, her havde medlemmerne fået mulighed for at shoppe med -20% rabat inden/efter, at Susanne Fønsskov med stor succes holdt sit foredrag om ”Hestehold – Etik”.
Traditionen tro afsluttede vi med Lotteri, kaffe og kage.
 

Foreningens showhold har haft stor succes med deres Frost show på Roskilde Dyrskue samt på Bregentved Børn & Dyr, hvor de ligeledes havde lavet en infobod om vores forening og race. De har ligeledes været behjælpelig med deres kaffe/kage bod ved flere af arrangementerne, hvor showholdet har mulighed for at tjene til kostumer og div.
Tak til nogen flittige folk, for det arbejde der ligges i at reklamere for vores race.

Vi vil gerne takke alle, der igennem vores sponser aftale med OK Benzin, er med til at støtte vores forening.
 
Vi i bestyrelsen vil gerne takke for alle de hjælpende hænder, vi har mødt ved vores arrangementer og for at alle har været med til at gøre dem til nogen hyggelige dage.

Vi håber at der vil være lige så stort fremmøde og deltagelse fremover til foreningens arrangementer.
 
 
Generalforsamling 2015

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Indkomne forslag, se bilag.

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. Formanden vælges af

generalforsamlingen. (Der er 3 medlemmer på valg i ulige årstal og 4

medlemmer på valg i lige årstal).

På valg er: Merete Schelhase træder ud uden for perioden.

Diana Brok Hansen ønsker ikke genvalg

Leif Grimbühler ønsker ikke genvalg

Christina Normann ønsker ikke genvalg.

Følgende har givet tilsagn med ønske om at stille op til bestyrelsen:

Maria Mikkelsen

Christian Christiansen

Til supplant:

Margit Petersen.

Valg af revisor (kun på valg i ulige årstal)

7) Indstilling af mønstringsdommere Christina Normann ønsker genvalg

8a) Indstilling af racerepræsentant for 2 år (lige år) Ole Jensen ønsker genvalg

8) Aktivitetskalender, se bilag.

9) Eventuelt


Kontingent for 2016:

Familiekontingent: dvs. ægtepar/par og deres børn under 18 år: 300 kr.

Enkelt medlem: 200 kr.
 
 
 
 
Copyright Fjordhesten Øst 2016