Fjordhesten afholder årligt Generalforsamling

En generalforsamling er den øverste myndighed i foreninger!


På den ordinære generalforsamling, der afholdes årligt, fremlægges og godkendes regnskabet for det forgangne år, ligesom der oftest vælges medlemmer til bestyrelsen, som er det øverste organ mellem generalforsamlingerne.

Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål til foreningens, om dennes dispositioner i det forgangne år.2018


Kære medlemmer,

Vi har i skrivende stund taget hul på det nye år, og vi kan i bestyrelsen se tilbage på et 2018 der har været både travlt og spændende.


Det har ikke været et år uden udfordringer for os fjordhesteejere. Den ekstremt tørre sommer har været vanskelig på flere måder, især på foderfronten. Der har været småt med græs i foldene, og specielt andet slet wrap/hø har mange steder været ikke eksisterende. Halm har det også været vanskeligt at få fat på, med det lyder dog som om alle alligevel har fået klaret vinterfoderet.

Så kan vi til gengæld glæde os over at de tobenede har haft en kanon sommer!


Vi har oplevet glade og engagerede medlemmer, som med højt humør og stor hjælpsomhed har mødt op til de forskellige arrangementer. Specielt vores nyeste stævnetiltag har været en succes, så det fortsætter vi selvfølgelig med.


I år prøver vi at holde en generalforsamling ”light” grundet faldende tilslutning, så det bliver uden spisning og i mindre lokaler.

Ligeledes har der også været mandefald til vores gule aften, så vi vil i 2019 prøve noget nyt i stedet. Med et ”åbent bestyrelsesmøde” hvor vi håber i vil komme og hygge jer sammen med os, og komme med en masse nye idéer, som vi så vil samle i et idé katalog til videre brug fremadrettet.


Vi glæder os til at være sammen med nye, såvel som gamle medlemmer i året der kommer, og håber i vil komme og støtte op omkring vores planlagte aktiviteter.

Årets aktivitetskalender ligger på hjemmesiden så gå endelig ind og tjek, så kan i booke jeres kalender med det samme.


Med venlig hilsen og ønsker om et år med vrinsk i! Bestyrelsen Fjordhesten Øst
Hermed indkaldes der til generalforsamling fredag d. 1. marts 2019 kl. 19.00 på Åmosegaard, Assendløsevejen 63, 4130 Viby Sj.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetæller

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5) Indkomne forslag, se bilag.

6) Fastsættelse af kontingent

7) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.

Formanden vælges af generalforsamlingen. (Der er 3 medlemmer på valg i ulige årstal og 4 medlemmer på valg i lige årstal).


På valg er:

Camilla Jensen - ønsker genvalg

Bjarne Visler - ønsker genvalg

Rie Daugberg – ønsker genvalg

Til suppleant:

Rikke Christiansen- ønsker genvalg

Sissel Lykke Nielsen- ønsker ikke genvalg


8) Valg af revisor (kun på valg i ulige årstal).

9) Indstilling af mønstringsdommere Jacob Grimbühler (valgt for 2 år i 2017).

9a) Indstilling af racerepræsentant for 2 år (lige år) Ole Skellerød

10) Aktivitetskalender, se bilag.

11) Uddeling af æreskrus & Øst tour pokaler.

12)Eventuelt


Foreningen er vært ved kaffe og kage


Kontingent for 2019:

Familiekontingent: dvs. ægtepar/par og deres børn under 18 år: 300 kr.

Enkelt medlem: 200 kr.Aktivitetskalender Fjordhesten øst 2019.
Generalforsamling 01.03. Åmosegaard, Viby Sj.


Klargøringskursus 07.04 Åmosegaard, Viby Sj.


Stævne, FJ Øst 27-28.04 Rideklubben Vestervang, Kirke Såby


Roskilde Dyrskue 31.05-02.06 Roskilde Dyrskueplads


2-dages tur 10-11.08 Stutteri Mosegården, Sandved


Fjordfestival 24-25.08 Åmosegaard, Viby Sj.


Stævne, FJ Øst (SJM) 14-15.09 Rideklubben Vestervang, Kirke Såby


Agility 27.10 Åmosegaard, Viby Sj.


Gult arrangement 24.11 Åmosegaard, Viby Sj
2017


Fjordhesten Øst Tour Spring 2017: Freja Sørensen


Fjordhesten Øst Tour Dressur 2017: Kia Lønskov


Æreskrus 2017: Camilla Jensen

Bestyrelsen efter generalforsamlingen:

Signe Olsen - Formand

Christian Christiansen - Næstformand
Maria Mikkelsen - Kasserer

Mitte Møller - Bestyrelsesmedlem

Camilla Jensen - Bestyrelsesmedlem / Webmaster

Rie Olsen - Bestyrelsesmedlem


Til suppleant:
Sissel Lykke Nielsen- 1. Suppleant

Rikke Christiansen - 2 suppleantFjordhesten øst