GENERALFORSAMLING 2024

Indkaldelse til generalforsamling 2024Onsdag den 13. marts kl. 18.00 på Åmosegaard, Assendløsevejen 63, 4130 Viby Sjælland


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1) Valg af dirigent


2) Valg af stemmetæller


3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år


4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse


5) Indkomne forslag, se bilag.


6) Fastsættelse af kontingent


7) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.

Formanden vælges af generalforsamlingen.

(Der er 3 medlemmer på valg i ulige årstal og 4 medlemmer på valg i lige årstal).


På valg er: Pernille Louise Højstrøm - ønsker genvalg

Wisti Rise – modtager ikke genvalg

Camilla Overvad Laursen – modtager ikke genvalg Matilde Liv Pedersen – Modtager ikke genvalg


Til suppleant: Michelle Rejnhold Hansen - ønsker genvalg

Anders Højstrøm - ønsker genvalg


8 ) Valg af revisor (kun på valg i ulige årstal).


9)Indstilling af mønstringsdommere Christina Normand (valgt for 2 år i 2023).


9a) Indstilling af racerepræsentant for 2 år (lige år) Camilla Jensen


10) Aktivitetskalender (se aktivitetskalenderen)


11) Uddeling af æreskrus


12)Eventuelt


Kontingent for 2024: Familiekontingent: dvs. ægtepar/par og deres børn under 18 år: 300 kr.


Enkelt medlem: 200 kr


Foreningen byder på mulighed for spisning i forbindelse med generalforsamlingen, tilmeld dig her

Fjordhesten øst afholder årligt Generalforsamling

En generalforsamling er den øverste myndighed i foreninger!


På den ordinære generalforsamling, der afholdes årligt, fremlægges og godkendes regnskabet for det forgangne år, ligesom der oftest vælges medlemmer til bestyrelsen, som er det øverste organ mellem generalforsamlingerne.

Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål til foreningens, om dennes dispositioner i det forgangne år.Fjordhesten øst