Fjordhesten afholder årligt Generalforsamling

En generalforsamling er den øverste myndighed i foreninger!


På den ordinære generalforsamling, der afholdes årligt, fremlægges og godkendes regnskabet for det forgangne år, ligesom der oftest vælges medlemmer til bestyrelsen, som er det øverste organ mellem generalforsamlingerne.

Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål til foreningens, om dennes dispositioner i det forgangne år.Generalforsamling Fjordhesten Øst

Så gik der pludselig et år, og hvor blev det af?


Vi kan se tilbage på et 2019 der på mange måder var anderledes end året før.

Det har været et år hvor der ikke har været de store problemer med at få bjerget foder nok, modsat den meget tørre sommer året før. Og det er jo altid godt at gå vinteren i møde med ro på den front.


Til gengæld er der så flere af os, der døjer lidt med de ”muddergrise” der render rundt ude på foldene for øjeblikket. Men man kan jo som regel ikke få alt på samme tid.


Vi har i bestyrelsen igen i år, haft den glæde at oplevet glade og engagerede medlemmer, som med højt humør har mødt op til vores skuer og stævner. Fjordhesten Øst Tour har bidt sig fast, det er vi alle glade for, så den kører videre.


Vi afholder generalforsamling på samme vis som sidste år, pga. faldende tilslutning. Til gengæld har vi tænkt os at festliggøre foreningens 15 års fødselsdag. Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen den 31. oktober.


I 2019 prøvede vi for første gang et ”åbent bestyrelsesmøde”, hvor medlemmerne havde mulighed for at komme og være med, og høre hvordan vi arbejder i bestyrelsen. Det var også tanken at i kunne komme med ideer til en bank, hvorfra vi så senere kunne hente dem. Selvom der var et lille fremmøde, var det en meget konstruktiv formiddag, så den vil vi prøve at gentage.


Vi skulle have haft afholdt DM her på Sjælland i 2019, men det blev grundet forskellige omstændigheder flyttet. Det var dog ikke forgæves kræfter der blev brugt på det, da DM 2020 er under planlægning her på Sjælland i skrivende stund.

Så glæd jer til det.


Vi ser frem til årets arrangementer, og glæder os til at se jer alle.

Selvfølgelig en masse heste, avlere og udstillere, ryttere og hjælpere, samt showhold og ponymødre-fædre.


Årets aktivitetskalender ligger klar her på hjemmesiden, så I kan krydse i kalenderen med det samme.


Med mange gule fjordhilsner Bestyrelsen Fjordhesten Øst

Fjordhesten Øst Velkommen til en ny sæson 2020


Hermed indkaldes der til generalforsamling torsdag d. 12. marts 2020 kl. 19.00 på Åmosegaard, Assendløsevejen 63, 4130 Viby Sj.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetæller

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5) Indkomne forslag ”Bestyrelsen stiller forslag om at oprette et dressur- og spring udvalg.”

6) Fastsættelse af kontingent

7) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.


Formanden vælges af generalforsamlingen.

(Der er 3 medlemmer på valg i ulige årstal og 4 medlemmer på valg i lige årstal).


På valg er: Signe Olsen - modtager genvalg

Christian Christiansen - modtager genvalg

Mitte Møller – modtager genvalg

Maria Kjær Mikkelsen – modtager genvalg


Til suppleant: Rikke Christiansen - modtager genvalg


8) Valg af revisor (kun på valg i ulige årstal). Pia Christiansen (Valgt for 2 år i 2019) 9)Indstilling af mønstringsdommere Jesper Grimbühler (valgt for 2 år i 2019).

9a) Indstilling af racerepræsentant for 2 år (lige år) Signe Olsen (indstillet af bestyrelsen)

10)Aktivitetskalender, se aktivitetskalenderen her på siden

11) Uddeling af æreskrus og Øst tour pokaler.

12)Eventuelt


Foreningen er vært ved kaffe og kage


Kontingent for 2020:

Familiekontingent: dvs. ægtepar/par og deres børn under 18 år: 300 kr.

Enkelt medlem: 200 kr.


Vel mødtFjordhesten øst